ประกาศย้ายเว็บไซต์

ลูกค้าเก่าสามารถมาโหลดอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ได้ที่ https://f.w1ms.com

หากยังไม่อัพเดท หลังจากวันที่ 10/04/2563

สคริปต์ แอดสกิล ตั้งแต่ 1.6 ลงไป จะไม่สามารถใช้ได้

สคริปต์ ตลาดโลก ตั้งแต่ 1.2 ลงไป จะไม่สามารถใช้ได้

>> https://f.w1ms.com <<